prahafotoatelier.com

775 775 310


Divadelní a muzikálová fotografie

Divadelní fotografie je samostatný a svébytný žánr reportážní a výtvarné
fotografie. Jejím motivem jsou divadelní herci, scenérie, kulisy nebo
rekvizity. Druhem divadelní fotografie jsou muzikály, drama, opera, balet,
kabaret, varieté a výtvarné portréty.